Jun 7, 2020   4:41 a.m. Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Production quality in the European Union
Written by (author): Ing. Hana Červenková
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Vladimír Čilo
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Kvalita produkcie v podmienkach EÚ
Summary:
ČERVENKOVÁ, Hana: KVALITA PRODUKCIE V PODMIENKACH EÚ. [Bakalárska práca]. -- Slovenská technická univerzita v Bratislave . Strojnícka fakulta; Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality. Školiteľ: Ing. Michaela Grúberová. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár študijného programu výrobné systémy a manažérstvo kvality. Bratislava: STU,2014. 65.s Hlavným cieľom bakalárskej práce je informovať o kvalite produkcie v Európskej únie. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvá kapitola je venovaná základným pojmom z oblasti manažérstva kvality, ktoré sú definované podľa normy STN EN ISO 9000:2006 Systém manažérstva kvality. Základy a slovník. V ďalšej časti sme opísali vývoj kvality v Európe. V nasledujúcej kapitole sme sa venovali zmenám v oblasti kvality produkcie po vstupe do Európskej únie a následne sme v záverečnej kapitole zistili výhody a nevýhody plynúce zo vstupu do Európskej únie.
Key words:
kvalita, Európska únia, produkt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited