10. 7. 2020  8:08 Amália
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Monitoring kvality povrchových vôd vo vybranej lokalite
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: Ing. Anna Michalíková, CSc.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Monitoring kvality povrchových vôd vo vybranej lokalite
Abstrakt:Cieľom práce je naštudovanie problematiky monitoringu kvality povrchových vôd a využitie získaných poznatkov k analýze vybraného toku. V praktickej časti sú uvedené výsledky z monitorigu kvality povrchových vôd na rieke Horná Blava v obci Malženice, ktoré boli získané po chemickej analýze odoberaných vzoriek v období od októbra 2012 do marca 2013 a záverom sú tieto výsledky zhodnotené.
Klíčová slova:prietokové pomery, chemický stav vôd, povrchová voda, kvantitatívne ukazovatele kvality vody, kvalitatívne ukazovatele kvality vody, hladinové pomery, monitoring kvality životného prostredia, ekologický stav vôd

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně