Aug 8, 2020   11:02 p.m. Oskar
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Monitoring of surface water quality in the chosen location
Written by (author): Ing. Rudolf Klenkovič
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Monitoring kvality povrchových vôd vo vybranej lokalite
Summary:Cieľom práce je naštudovanie problematiky monitoringu kvality povrchových vôd a využitie získaných poznatkov k analýze vybraného toku. V praktickej časti sú uvedené výsledky z monitorigu kvality povrchových vôd na rieke Horná Blava v obci Malženice, ktoré boli získané po chemickej analýze odoberaných vzoriek v období od októbra 2012 do marca 2013 a záverom sú tieto výsledky zhodnotené.
Key words:
prietokové pomery, chemický stav vôd, povrchová voda, kvantitatívne ukazovatele kvality vody, kvalitatívne ukazovatele kvality vody, hladinové pomery, monitoring kvality životného prostredia, ekologický stav vôd

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited