15. 7. 2020  12:42 Henrich
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Monitoring kvality povrchových vôd vo vybranej lokalite
Autor: Ing. Rudolf Klenkovič
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Monitoring of surface water quality in the chosen location
Abstrakt:
The aim of the thesis is to study issues of monitoring the quality of surface water and use the acquired knowledge to the analysis of the selected watercourse. In the practical part are presented the results of monitoring of surface water quality on the river Horná Blava in the village of Malženice, which were obtained by chemical analysis of samples taken during the period from October 2012 to March 2013 and with the conclusion the results are evaluated.
Klíčová slova:
level ratios, qualitative indicators of water quality, monitoring of environmental quality, surface water, ecological status of water, quantitative indicators of water quality, flow rates, chemical status of water

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně