Oct 19, 2019   5:23 p.m. Kristián
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title: Verifying the existence of citations in similar documents
Written by (author): Ing. Adam Mihalik
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
Opponent:Ing. Ján Lang, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Overenie existencie citácií v podobných dokumentoch
Summary:V úvode práce sa zaoberáme analýzou súčasného stavu problematiky plagiarizmu, ktoré sa stáva stále väčšou hrozbou kvality publikácií vo všetkých disciplínach. Predmetom práce je navrhnutie a implementovanie systému pre podporu kontroly plagiarizmu v odborných publikáciách. V úvode je opísaná základná charakteristika problematiky a jej formy existencie. Podľa definovaných problémov sú analyzované existujúce riešenia, ktoré sa zaoberajú oblasťami týkajúcich sa vyhľadávania citácií a plagiarizmu v podobných dokumentoch. Pre každú oblasť problematiky sú najpoužívanejšie nástroje opísané formou porovnávania. Na základe vykonanej komparatívnej analýzy boli vybrané nástroje najvhodnejšie pre overovanie existencie citácií v podobných dokumentoch. Cieľom práce je využiť poznatky analýzy a navrhnúť model cieľového systému ako podporného nástroja pre overenie existencie a platnosti citácií v podobných dokumentoch. Výsledkom práce je aj implementovanie navrhnutých metód ako overenie na úrovni prototypu tohto systému.
Key words:plagiátorstvo, komparácia textu, citácie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited