Dec 15, 2019   3:49 a.m. Ivica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Multifunctional complex Čunovo
Written by (author): Ing. Marek Pinter
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Peter Bauer
Opponent:Ing. arch. Dušan Nemec
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:POLYFUNKČNÝ KOMPLEX ČUNOVO
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce je vypracovanie architektonickej štúdie polyfunkčného komplexu v Čunove v súlade so súčasnými typologickými a hygienickými normami. Parcely riešeného územia sa nachádzajú v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva v Čunove. Navrhovaný polyfunkčný komplex bude slúžiť ako občianska vybavenosť lokálneho významu pre novú obytnú zónu navrhovanú v tomto areáli. Polyfunkčný komplex zahŕňa materskú školu, fitness centrum, obchod s potravinami, spoločné námestie a priľahlý park. Architektonický koncept je ovplyvnený viacerými ideami: samotnou polohou Čunova, ktoré sa nachádza takmer na rozhraní troch štátov; tvarom poľnohospodárskych budov a myšlienkou otvorenej Európy s formálnymi hranicami.
Key words:polyfunkčný komplex, materská škola, fitness centrum, obchod

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited