28. 1. 2020  21:23 Alfonz
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:POLYFUNKČNÝ KOMPLEX ČUNOVO
Autor: Ing. Marek Pinter
Pracoviště: Katedra architektúry (SvF)
Vedoucí práce: Ing. arch. Peter Bauer
Oponent:Ing. arch. Dušan Nemec
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:POLYFUNKČNÝ KOMPLEX ČUNOVO
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce je vypracovanie architektonickej štúdie polyfunkčného komplexu v Čunove v súlade so súčasnými typologickými a hygienickými normami. Parcely riešeného územia sa nachádzajú v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva v Čunove. Navrhovaný polyfunkčný komplex bude slúžiť ako občianska vybavenosť lokálneho významu pre novú obytnú zónu navrhovanú v tomto areáli. Polyfunkčný komplex zahŕňa materskú školu, fitness centrum, obchod s potravinami, spoločné námestie a priľahlý park. Architektonický koncept je ovplyvnený viacerými ideami: samotnou polohou Čunova, ktoré sa nachádza takmer na rozhraní troch štátov; tvarom poľnohospodárskych budov a myšlienkou otvorenej Európy s formálnymi hranicami.
Klíčová slova:polyfunkčný komplex, materská škola, fitness centrum, obchod

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně