18. 1. 2020  12:54 Bohdana
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:POLYFUNKČNÝ KOMPLEX ČUNOVO
Autor: Ing. Marek Pinter
Pracovisko: Katedra architektúry (SvF)
Vedúci práce: Ing. arch. Peter Bauer
Oponent:Ing. arch. Dušan Nemec
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:POLYFUNKČNÝ KOMPLEX ČUNOVO
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce je vypracovanie architektonickej štúdie polyfunkčného komplexu v Čunove v súlade so súčasnými typologickými a hygienickými normami. Parcely riešeného územia sa nachádzajú v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva v Čunove. Navrhovaný polyfunkčný komplex bude slúžiť ako občianska vybavenosť lokálneho významu pre novú obytnú zónu navrhovanú v tomto areáli. Polyfunkčný komplex zahŕňa materskú školu, fitness centrum, obchod s potravinami, spoločné námestie a priľahlý park. Architektonický koncept je ovplyvnený viacerými ideami: samotnou polohou Čunova, ktoré sa nachádza takmer na rozhraní troch štátov; tvarom poľnohospodárskych budov a myšlienkou otvorenej Európy s formálnymi hranicami.
Kľúčové slová:polyfunkčný komplex, materská škola, fitness centrum, obchod

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene