Jun 3, 2020   7:38 p.m. Karolína
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Regulation of procedural variables with PLC Simatic
Written by (author):
Department: Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Riadenie procesných veličín s PLC Simatic
Summary:
Cieľ mojej práce spočival v navrhnutí a realizovaní regulácie teploty a tlaku s PLC Simatic. Vypracovávaná bola v laboratóriu, kde sa tieto zariadenia nachádzajú. Na simuláciu som využil program Matlab a jeho súčasti, na realizáciu program Step 7. Vyzualizácie boli vytvorené v programe WinCC. Pri regulácii teploty, sa mi poradarilo optimalizovať trojpolohovú reguláciu, zistil som nedostatky v chladení. Pri riadení tlaku, som dosiahol dobré vysledky, kde sa regulačná odchýlka pohybovala do 3%. Výsledky sú dostatočne presné na výučbu, na ktorú by moja práca mohla byť využitá
Key words:
PLC, riadenie teploty, , riadenie tlaku

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited