Jan 21, 2020   6:48 p.m. Vincent
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design and implementation of the information system for automated collecting of data in the warehouse
Written by (author): Ing. Martin Šramo
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
Opponent:Ing. Miriam Iringová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a realizácia informačného systému pre automatizovaný zber údajov v sklade
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce bolo analyzovať skladové procesy a na základe tejto analýzy navrhnúť a čiastočne implementovať informačný systém pre automatizovaný zber údajov v sklade. Bakalárska práca je rozdelená na štyri kapitoly. Prvá kapitola sa zameriava na zber teoretických vedomostí a vytvorenie katalógu požiadaviek. Druhá kapitola obsahuje návrh modelu systému s využitím vybraných UML diagramov. Tretia kapitola sa zameriava na dátovú analýzu a návrh databázy pre informačný systém. Štvrtá kapitola popisuje implementáciu navrhnutého informačného systému. Navrhnutý informačný systém som čiastočne implementoval.
Key words:skladové procesy, UML, informačný systém, zber údajov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited