Jan 28, 2020   7:18 a.m. Alfonz
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:LED for lighting
Written by (author): Ing. Tomáš Krúžek
Department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
Opponent:Ing. Lukáš Grinaj
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:LED na osvetľovanie
Summary:Bakalárska práca pojednáva o základných princípoch LED. Bližšie rozoberá základné svetelnotechnické parametre ako sú merný výkon, tepelné riadenie, náhradná teplota chromatickosti a iné. V práci sú použité aktuálne portfóliá od popredných výrobcov LED. Práca stručne popisuje aplikácie, najnovšie trendy a technológie LED. Hlavným bodom práce bolo zmerať svetelnotechnické a eletrické parametre LED. Nasledujúca časť bakalárskej práce je venovaná zhodnoteniu nameraných výsledkov a porovnaniu s konvenčnými osvetľovacími zariadeniami, ktorých parametre boli taktiež zmerané.
Key words:parametre, LED, meranie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited