Jan 25, 2020   6:58 p.m. Gejza
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Monitoring of groundwater quality in selected areas
Written by (author): Ing. Maroš Perlák
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Anna Michalíková, CSc.
Opponent:RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Monitorovanie kvality podzemných vôd vo vybranej oblasti
Summary:Cieľom práce je naštudovanie problematiky monitoringu kvality podzemných vôd a využitie získaných poznatkov k analýze vybraných vzoriek podzemnej vody. V praktickej časti sú uvedené výsledky z monitorovania kvality podzemných vôd zo studní, ktoré boli získané po chemickej analýze odoberaných vzoriek v období od novembra 2013 do apríla 2014 a na záver sú tieto výsledky zhodnotené a navrhnuté opatrenia na nápravu
Key words:Kvalitatívne ukazovatele vody, Podzemná voda, Metódy stanovenia kvalitatívnych ukazovateľov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited